top of page
Python (1)(no text).jpeg

PERFORMER CALL OUT

PYTHON AT TEATER MOMENTUM, JUNE 2024
TEXT IN DANISH AND ENGLISH (BELOW)

Der søges frivillige performere i alle aldersgrupper, med alle niveauer af erfaring til et nyt performance stykke, der vil blive præsenteret på Teater Momentum i Odense lørdag d. 15. juni 2024.

Python er en fysisk meditering der omhandler idéer indenfor konflikt, tilgivelse og fællesskab, der undersøger hvordan vi som mennesker drages af hinanden. I en action based koregrafi udforsker Python den cycliske adfærd mellem mennesker, der skiftevis circulerer mellem splittelse og vold mod forståelse, gensidig respekt og ønsket om forsoning. 

Affødt af værkets centrale idéer om fællesskab, er denne invitation åben for alle individer, uanfæget af tidligere erfaring. Idéele kandidater bør have et ønske om at arbejde med bevægelse og fysisk kunst, som del af en gruppe, og føle sig tryg med at udvalgte øvelser indebærer berøring og tæt kropslig kontakt. Du bør derudover være tilgængelig til øvelser på følgende datoer (se lokation og eksakte tidspunkter nedenfor):

 

Ryslinge Højskole, Teatersalen

Søndag 2. juni: 10 - 16.00

Nørregards Teater, Odense

Søndag 9. juni: 10.00 - 16.00
Onsdag d. 12, torsdag d. 13, fredag d. 14: 18.00 - 21.00
Lørdag d. 15. juni: 10.00 - 17.00 (Opvisning kl. 16.00)

Givet at tidsrummet til forberedelse før endelig opvisingen er kort, forventes det af dig at du kan deltage i alle øvelsestidspunkter. Øvelserne vil blive faciliteret på engelsk.

Send gerne en kort beskrivelse af dig, hvor du udtrykker din interesse, vedlagt et tydeligt fotografi af dig selv, og ved øvrige spørgsmål kontakt gerne rwhesp@gmail.com, senest d. 27. maj 2024.

For mere information om tidligere værker se gerne rob-hesp.com eller @rb.hesp. Begge fotografier er af Nina Parsons @nina_parsons.

 

 

CALL OUT (EN)

 

Looking for volunteer performers of all ages and levels of experience for a new performance of Python to be presented at Teater Momentum, Odense on Saturday 15th June 2024. 

 

Python is a physical meditation on ideas of conflict, forgiveness and community, examining the ways in which we come together as people. An action based choreography, Python will unfold as an exploration of cyclical human behaviour, shifting from sites of division and violence towards compassion, mutual responsibility and attempts at reconnection.  

 

With the performance work centring ideas of community, this callout is open for all individuals regardless of levels of experience. Ideal candidates should have a desire to work with movement and performance as part of a group, and be comfortable with some exercises involving touch and close contact. 

 

You should also be available for rehearsals on the following dates (location and exact times below):

 

Ryslinge Højskole, Teatersalen

Sunday 2nd June: 10.00 - 16.00

 

Nørregards Teater, Odense    

Sunday 9th June: 10.00 - 16.00

Wednesday 12, Thursday 13, Friday 14th: 18.00 - 21.00

Saturday 15th June: 10.00 - 17.00 (Performance at 16.00)

 

As the rehearsal process for this work is short, it’s expected for you to be able to attend all rehearsals. Rehearsals will be facilitated in English. 

 

This is an unpaid opportunity.

 

Please send a brief expression of interest along with a clear photograph of yourself and any questions to rwhesp@gmail.com by the latest 27th May 2024. For more information on previous performance works please visit rob-hesp.com or @rb.hesp

 

Image by Nina Parsons @nina_parsons

bottom of page